Μετάβαση στο περιεχόμενο

Πολιτική Απορρήτου

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.1 Η πιο κάτω Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Χρηστών της Ιστοσελίδας (η “ Πολιτική ”), θα διέπει την προστασία και την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων των χρηστών, τα οποία συλλέγονται ή υποβάλλονται χρησιμοποιώντας την ιστοσελίδα www.deventor.com.cy (η “ Ιστοσελίδα ”).

1.2 Η Ιστοσελίδα ανήκει και λειτουργεί από την PH. Hadjigeorgiou Trading Limited, εταιρεία περιορισμένης ευθύνης εγγεγραμμένης στην Κύπρο, της οποίας η διεύθυνση είναι Μεγάλου Αλεξάνδρου 12, Λατσιά, Λευκωσία, Κύπρος (εφεξής “ εμείς ”).

1.3 Παρακαλούμε όπως διαβάσετε προσεκτικά αυτή την Πολιτική. Υποβάλλοντας την αποδοχή σας σχετικές ειδοποιήσεις που εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα, θεωρείται ότι έχετε αναγνώσει, κατανοήσει, συμφωνήσει και συγκατατεθεί στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Πολιτικής.

1.4 Η παρούσα Πολιτική θα πρέπει να διαβάζεται μαζί με τους Όρους και Προϋποθέσεις χρήσης της Ιστοσελίδας που βρίσκονται εδώ καθώς και τους Όρους και Προϋποθέσεις για Αγορές.

1.5 Ορισμοί

«Χρήστης» είναι πρόσωπο (φυσικό πρόσωπο ή νομική οντότητα) το οποίο έχει πρόσβαση ή άλλο όπως έχει την Ιστοσελίδα, συμπεριλαμβανομένου προσώπου το οποίο δημιουργεί Λογαριασμό.

“Λογαριασμός” είναι λογαριασμός που δημιουργείται από χρήστη στην Ιστοσελίδα, με τον οποίο ο χρήστης θα εισέλθει στην ιστοσελίδα χρησιμοποιώντας το όνομα και τον κωδικό χρήστη που έχει καταχωρήσει.

“Προϊόντα” είναι διαθέσιμα προϊόντα αγοράζονται από εμάς μέσω της ιστοσελίδας μας www.deventor.com.cy (η “ Ιστοσελίδα ”)

2. ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ

Η Ιστοσελίδα συλλέγει προσωπικά δεδομένα που υποβάλλονται από τον χρήστη, με τους ακόλουθους τρόπους:

2.1 Δημιουργία Λογαριασμού

Για να εξετάσουμε αίτημα δημιουργίας λογαριασμού, θα πρέπει να συλλέξουμε τις ελάχιστες πληροφορίες:

 • όνομα και επίθετο
 • διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email)
 • διεύθυνση
 • φύλο
  • ημερομηνία γέννησης
  • αριθμός κινητού τηλεφώνου
  • αριθμός τηλεφώνου

2.2 Χρήση λογαριασμού για την αγορά προϊόντων

Πέραν των πληροφοριών που συλλέγονται για τη δημιουργία λογαριασμού, για να επεξεργαστούμε την αγορά προϊόντων από χρήστη, χρειάζεται να συλλέξουμε μερικές ή όλες από τις παρακάτω πληροφορίες :

 • περιγραφή και ποσότητα αγορασθέντων προϊόντων
 • τιμή αγοράς
 • λεπτομέρειες πληρωμής
 • πληροφορίες αναφορικά με τον τραπεζικό λογαριασμό του χρήστη ή τον λογαριασμό πληρωμών paypal ή τον λογαριασμό άλλης υπηρεσίας πληρωμών
 • διεύθυνση παράδοσης των προϊόντων (εάν ισχύει)

2.3 Υποβολή ερωτήματος, αιτήματος ή παραπόνου χρησιμοποιώντας τη σελίδα Επικοινωνία στην ιστοσελίδα

Για να εξετάσουμε την υποβολή σας και να λάβουμε τις αναγκαίες ενέργειες ή μέτρα για να ανταποκριθούμε σε εσάς, όταν επικοινωνείτε μαζί μας μέσω αυτής της λειτουργίας της ιστοσελίδας, χρειάζεται να συλλέξουμε τις ελάχιστες πληροφορίες:

 • όνομα και επίθετο
 • διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email)
 • το θέμα του μηνύματος σας
 • το μήνυμα σας

3. ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ

3.1 Τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών που έχουν δημιουργήσει λογαριασμό, διατηρούνται ώστε να μπορεί ο χρήστης να εισέλθει στον λογαριασμό, να προβαίνει σε αγορές, να βλέπει και να επικαιροποιεί τα στοιχεία του, να βλέπει το ιστορικό αγορών του, να ελέγχει εκκρεμείς αγορές του και γενικά μπορούμε να παρέχουμε τη λειτουργία του λογαριασμού στο χρήστη και να παρέχουμε στο χρήστη τις λειτουργίες της ιστοσελίδας. Τα προσωπικά δεδομένα που περιέχονται σε έγγραφα που σχετίζονται με τα οικονομικά μας ή με τις φορολογικές μας δαπάνες (πχ. έγγραφα που σχετίζονται με τις αγορές) διατηρούνται για περίοδο που δεν υπερβαίνει τα 7 έτη μετά την πλήρη και τελική διενέργεια της τιμής αγοράς. Με την επιφύλαξη των πιο πάνω, με τη συμπλήρωση της περιόδου αδράνειας όπως καθορίζεται στους Όρους και Προϋποθέσεις χρήσης της Ιστοσελίδας, ή αφού ο χρήστης έχει διαγράψει τον λογαριασμό του ή υπέβαλε σχετικό αίτημα ή ο λογαριασμός έχει διαγραφεί από εμάς λόγω παράβασης των Όρων και Προϋποθέσεις χρήσης της Ιστοσελίδας από τον χρήστη, τα προσωπικά δεδομένα που σχετίζονται με τη δημιουργία του λογαριασμού, που διαγράφονται μόνο από τα αρχεία μας, με την επιφύλαξη του δικαιώματος μας να διατηρήσουμε τέτοια δεδομένα για σκοπούς που σχετίζονται με τις νομικές, φορολογικές ή ρυθμιστικές μας υποχρεώσεις, ή για σκοπούς που σχετίζονται με τα έννομα συμφέροντά μας για τη διατήρηση των δεδομένων με σκοπό τη χρήση τους ως μαρτυρία ή άλλου είδους διαδικασίες όπως σε διαδικασίες ενώπιον δικαστηρίου, διαιτητή ή διαμεσολαβητή ή ρυθμιστικής αρχής ή σε άλλες διαδικασίες.

 

3.2 Τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών που έχουν υποβάλει ερώτημα, αίτημα ή παράπονο, χρησιμοποιώντας τη σελίδα Επικοινωνία στην ιστοσελίδα, διατηρούνται με σκοπό και για όσο χρονικό διάστημα για να είμαστε σε θέση να επεξεργαστούμε την υποβολή σας και να λάβουμε τις αναγκαίες ενέργειες ή μέτρα και για να ανταποκριθούμε σε εσάς. προσώπου το οποίο αφορά την υποβολή. Σε διαφορετική περίπτωση τα δεδομένα διαγράφονται και αφαιρούνται από τα αρχεία μας, εκτός εάν ο χρήστης είναι επίσης κάτοχος λογαριασμού. Σε μια τέτοια περίπτωση ή όλα από τα προσωπικά δεδομένα που αναφέρονται στην υποβολή θα διεξαχθούν από την περίοδο διατήρησης της παραγράφου 3.1 ανωτέρω.

4. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗΣ COOKIES

Σημείωση: Γενικές πληροφορίες για τα cookies

Τα Cookies είναι αρχεία που περιέχουν μικρές πληροφορίες οι οποίες κατεβαίνουν στον υπολογιστή σας ή την κινητή συσκευή σας όταν επιστρέφετε μια ιστοσελίδα. Στη συνέχεια, τα Cookies αποστέλλονται πίσω στην ιστοσελίδα σε κάθε επόμενη επίσκεψη ή σε άλλη ιστοσελίδα η οποία αναγνωρίζει αυτά τα Cookies.

Η ιστοσελίδα τα συνοδευόμενα Cookies, τα οποία συλλέγουν πληροφορίες σε ανώνυμη μορφή, σχετικά με τον τρόπο που οι επισκέπτες της ιστοσελίδας, τον αριθμό επισκεπτών στην ιστοσελίδα, από τους χρήστες που έρχονται στην ιστοσελίδα και ποιες σελίδες έχουν όλες τις σελίδες. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορούμε να συλλέξουμε πληροφορίες σε ανώνυμη μορφή, να ετοιμάσουμε αναφορές και να βοηθήσουμε στην ιστοσελίδα της.

Όνομα Cookie

Πηγή

ΛήξηΛήξη

ASP.NET_SessionId

Διαχείριση συνεδρίας

20 λεπτά

_ga

Παρακολούθηση

2 έτη

_gat

Παρακολούθηση

0 λεπτά

_gid

Παρακολούθηση

1 ημέρα

dvtr_USERLANG

Εξατομίκευση

1 ημέρα

dvtr _ΧΡΗΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ

Εξατομίκευση

1 ημέρα

as_CartId

Παρακολούθηση

1 ημέρα

Η χρήση αυτών των cookies από την ιστοσελίδα δεν εμπεριέχει τα δεδομένα επεξεργασίας προσωπικών.

5. ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επιφυλάξουμε το δικαίωμα μας κατά τη διακριτική μας ευχή να προβούμε σε αλλαγές σε άλλο μέρος αυτής της Πολιτικής. Σε περίπτωση τροποποίησης της Πολιτικής, θα δημοσιεύσουμε λεπτομέρειες των τροποποιήσεων στην ιστοσελίδα και/ή θα αναρτήσουμε ειδοποίηση στην ιστοσελίδα ζητώντας αποδοχή της τροποποιημένης πολιτικής.

6. ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ

Εάν ένα μέρος αυτών των Όρων κρίνεται παράνομο, άκυρο ή άλλος πως δεν εφαρμόζεται σύμφωνα με τους νόμους οποιασδήποτε χώρας στην οποία οι όροι αυτοί προορίζονται να εφαρμοστούν, τότε στην έκταση κατά την οποία έχουν κριθεί παράνομα, άκυροι ή μη εφαρμόζονται, τότε σε αυτή τη χώρα. θα θεωρείται ότι έχουν διαχωριστεί και διαγράφονται από τους όρους αυτούς και οι εναπομείναντες όροι παραμένουν σε ισχύ και συνεχίζουν να είναι δεσμευτικοί και εφαρμόζονται στη χώρα αυτή.

7. ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥΜΑΣ

Δεν υπεύθυνη για την πολιτική παραβίαση αυτής της πολιτικής που προκαλείται από περιστάσεις πέραν του εύρους ελέγχου μας.

8. ΑΤΟΜΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 18 ΕΤΩΝ

Η Ιστοσελίδα απευθύνεται στο γενικό κοινό και δεν είναι σχεδιασμένη ή σκοπεύει η χρήση της για τη συλλογή προσωπικών δεδομένων ατόμων ηλικίας κάτω των 18 ετών. Πρόσωπα ηλικίας κάτω των 18 ετών δεν πρέπει να παρέχουν τα προσωπικά τους δεδομένα μέσω της ιστοσελίδας. Ζητούμε από τους γονείς να επινοήσουν τα παιδιά τους όταν αυτά χρησιμοποιούν το διαδίκτυο.

9. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΤΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΜΕΝΑ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

9.1 Αν υποβάλετε ή υποβάλετε, προσωπικά δεδομένα σχετικά με εσάς μέσω της Ιστοσελίδας, τότε έχετε τα δικαιώματα σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική και τη σχετική νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

 • Μπορείτε να ακυρώσετε ανά πάσα στιγμή τη συγκατάθεση που μας δώσατε για να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα.
 • Έχετε το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην εποπτική αρχή, το Γραφείο του Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ωστόσο θα εκτιμούσαμε την πιθανότητα να μπορούσαμε να αντιμετωπίσουμε την ανησυχία σας πριν την υποβολή της καταγγελίας στην εποπτική αρχή.
 • Μπορείτε να μας αποστείλετε πολλές από τις αιτήσεις ανά πάσα στιγμή:
  • Αίτημα να διαγράψουμε οριστικά όλα ή άλλα από τα προσωπικά σας δεδομένα από τα αρχεία μας.
  • Αίτημα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα που τηρούμε στα αρχεία μας και να ζητήσετε από εμάς να σας παρέχουμε ένα αντίγραφο των προσωπικών σας δεδομένων, σε ψηφιακή ή έντυπη μορφή.
  • Αίτημα για ενημέρωση ή διόρθωση των προσωπικών σας δεδομένων που βρίσκονται στα αρχεία μας.
  • Αίτημα να στείλουμε σε άλλο πρόσωπο της επιλογής σας, αντίγραφα όλων ή ορισμένων προσωπικών σας δεδομένων που βρίσκονται στα αρχεία μας.
  • Αίτημα να περιορίσουμε την επεξεργασία στα προσωπικά σας δεδομένα ή να σταματήσουμε κάθε επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

9.2 Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε ασκήσεις από τα παραπάνω δικαιώματα, θα μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σε άλλες από τις παρακάτω οδηγίες:

 Διεύθυνση : Megalou Alexandrou 12, 2232 Latsia, Nicosia, Cyprus

Τηλ :+357 22 769739

Φαξ : +357 22 375893

Email info@deventor.com.cy

9.3 Ανά πάσα στιγμή μετά που θα δώσετε τη συγκατάθεσή σας, θα έχετε το δικαίωμα να αποσύρετε με το παραπάνω να συμπληρώσετε τη σελίδα Επικοινωνία στην Ιστοσελίδα μας ή επικοινωνώντας μαζί μας ηλεκτρονικά ή γραπτά χρησιμοποιώντας τα στοιχεία.

9.4 Λάβετε υπόψη σας ότι αν ακυρώσετε τη συγκατάθεσή σας ή αν μας ζητήσετε να διαγράψετε οριστικά όλα τα προσωπικά δεδομένα από τα αρχεία μας ή εάν ζητήσετε να σταματήσουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ή εάν ζητήσετε από εμάς να περιορίσουμε ό,τι κάνουμε με τα προσωπικά σας τα δεδομένα σας, κατά τρόπο που δεν είμαστε πλέον σε θέση να διευκολύνουμε αποτελεσματικά τη χρήση του λογαριασμού σας, τότε θα υποβάλουμε μια αίτηση ως αίτημα απενεργοποίησης του λογαριασμού σας και θα διαγράψουμε όλες τις πληροφορίες που σχετίζονται με τον λογαριασμό σας (προσωπικά και μη προσωπικά δεδομένα). ), σύμφωνα με τις πρόνοιες της Παραγράφου 3 αυτής της Πολιτικής. Προτού το κάνουμε, θα σας ειδοποιήσουμε για να σας δώσουμε την ευκαιρία να ζητήσετε αντίγραφο των στοιχείων σας να απενεργοποιήσετε τον λογαριασμό σας και πριν διαγράψουμε όλες τις πληροφορίες.

10. Η ΕΠΟΠΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΤΗ ΚΥΠΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΙΝΑΙ

Γραφείο Επιτρόπου για την προστασία των προσωπικών δεδομένων

Διεύθυνση: Ιάσωνος 1, 1082 Λευκωσία Κύπρος ή Τ.Κ. 23378, 1682 Λευκωσία Κύπρος

Τηλέφωνο: +357 22818456

Φαξ: +357 22304565

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: Commissioner@dataprotection.gov.cy

11. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

11.1 Για να είμαστε σε θέση να παρέχουμε στους χρήστες μας συνεχή υπηρεσία, συνεργαζόμαστε με τους παρόχους υπηρεσιών φιλοξενίας και τη συντήρηση της ιστοσελίδας και του περιεχομένου της.

11.2 Οι εξωτερικοί πάροχοι θα επεξεργάζονται δεδομένα μόνο για σκοπούς που σχετίζονται με την παροχή των υπηρεσιών τους σε εμάς και έχουν συμβατικά να επεξεργάζονται δεδομένα μόνο κατά τη διάρκεια ισχύος της συμφωνίας παροχής υπηρεσιών και να διασφαλίζουν ότι κάθε πρόσωπο εξουσιοδοτείται από αυτούς να επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα σας, δεσμεύεται με υποχρέωση εμπιστευτικότητας.

11.3 Εξωτερικοί πάροχοι υπηρεσίες πληρωμών της τιμής των προϊόντων, καθώς επιλέγονται από τον χρήστη, ενδέχεται να λάβουν γνώση μερικών ή όλων των προσωπικών δεδομένων που υποβάλλονται από τον χρήστη κατά την πληρωμή για την αγορά.

11.4 Στο μέλλον αλλάξουμε ή προσθέσουμε εξωτερικό πάροχο υπηρεσιών, θα επικαιροποιήσουμε την παρούσα Πολιτική και θα ενημερώσουμε σχετικά.

Εγγραφείτε στο Newsletter μας

Μείνετε στο βρόχο! Εγγραφείτε στο Newsletter μας σήμερα!